+1-866-530-8100 sales@solarwinds.com.vn

Access Rights Manager

Quản lý và kiểm tra quyền truy cập trên cơ sở hạ tầng CNTT của bạn

Các tính năng chính:

  • Hiểu và hành động khi truy cập rủi ro cao
  • Giảm thiểu tác động của các mối đe dọa nội bộ
  • Cải thiện sự tuân thủ bằng cách phát hiện các thay đổi
  • Xác định ai có quyền truy cập nhanh
  • Cấp phép tài khoản nhanh chóng, chính xác
  • Ủy quyền quản lý quyền truy cập

Tính năng

ĐƠN GIẢN HÓA CUNG CẤP ACTIVE DIRECTORY

CUNG CẤP SHAREPOINT TỰ ĐỘNG

CÔNG CỤ BÁO CÁO ACTIVE DIRECTORY

GIẢM THIỂU TỐI ĐA ẢNH HƯỞNG CÁC MỐI ĐE DỌA TỪ BÊN TRONG

SẴN SÀNG NHANH CHÓNG TẠO BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Quản lý quyền truy cập không phải khó để kiểm tra và báo cáo.

Bạn có thấy mình đang tự hỏi …

Tôi có được biết về quyền truy cập của mọi người không?

Các yêu cầu tuân thủ do GDPR, PCI, HIPAA và các quy định khác yêu cầu giám sát quyền truy cập chi tiết của người dùng, đặc biệt đối với những người dùng có quyền truy cập vào dữ liệu quan trọng và nhạy cảm. SolarWinds® Access Rights Manager (ARM) được thiết kế để cung cấp báo cáo Active Directory (AD) và Azure AD tùy chỉnh — cho biết ai có quyền truy cập vào cái gì và khi nào họ truy cập vào dữ liệu này.

Làm cách nào để cải thiện sự tuân thủ bằng cách phát hiện các thay đổi?

Các nhiệm vụ tuân thủ, chẳng hạn như GDPR, PCI DSS và HIPAA, tất cả đều yêu cầu giám sát và kiểm tra chi tiết về ủy quyền, xác thực của người dùng, cũng như quản lý và báo cáo quyền Active Directory. SolarWinds Access Rights Manager được xây dựng để theo dõi hoạt động tài khoản đáng ngờ và cung cấp báo cáo Active Directory tùy chỉnh.

Làm cách nào để xem báo cáo tuân thủ dễ dàng hơn?

Hoạt động kiểm toán thúc đẩy hầu hết các dự án quản lý truy cập và báo cáo tuân thủ là trọng tâm của những nỗ lực này. Với Trình quản lý quyền truy cập, bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh thể hiện nỗ lực của bạn trong việc quản lý quyền truy cập. Lập lịch báo cáo chi tiết về hoạt động của người dùng và gửi trực tiếp đến kiểm toán viên của bạn để đáp ứng GDPR, PCI, HIPAA và các yêu cầu tuân thủ khác.

Làm cách nào để tự động hóa việc cấp phép và hủy cấp phép tài khoản người dùng?

Tự động hóa thúc đẩy hiệu quả, giải phóng nhân viên CNTT tập trung vào các dự án có giá trị cao hơn. Một công cụ cấp phép người dùng AD và Azure AD nhẹ, Trình quản lý quyền truy cập SolarWinds hợp lý hóa việc giới thiệu người dùng và cho phép phản hồi nhanh chóng các yêu cầu chấm dứt tài khoản. ARM được xây dựng để chuẩn hóa thông tin đăng nhập của người dùng với các mẫu cụ thể theo vai trò, cho phép các nhóm CNTT tạo tài khoản an toàn trên quy mô lớn.

Làm cách nào để phân tích quyền của người dùng và quyền truy cập vào tài sản doanh nghiệp?

Nếu được thực hiện đúng, quản lý quyền truy cập doanh nghiệp có thể bảo vệ tài sản quý giá nhất của bạn: thông tin đăng nhập người dùng và dữ liệu nhạy cảm. Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp này thường không dễ dàng, có thể quá phức tạp và cồng kềnh. SolarWinds Access Rights Manager được thiết kế để đơn giản hóa việc quản lý quyền truy cập của doanh nghiệp bằng cách nêu bật các khía cạnh quan trọng nhất của quyền truy cập của người dùng và cung cấp báo cáo chi tiết về quyền truy cập này.

Làm cách nào để tự động hóa báo cáo kiểm toán Exchange?

Trao đổi Kiểm toán có thể là một phần quan trọng của chương trình tuân thủ và an ninh của một tổ chức. Thật không may, việc xác định xem các quyền hộp thư có phù hợp hay không không phải lúc nào cũng dễ dàng được thực hiện trong Exchange Server. SolarWinds ARM được xây dựng để giúp đơn giản hóa việc kiểm tra Exchange Server bằng cách cung cấp báo cáo tùy chỉnh tự động.

“Chúng tôi đã phát hiện một Người dùng mở Virus Ransomeware và chậm báo cáo về Chương trình không hoạt động. Bắt đầu xuất hiện. Với Báo cáo, chúng tôi đã tìm ra người dùng đã thay đổi tệp và dừng PC của anh ta. Sau khi cô lập máy tính của anh ta, chúng tôi liên tục quét máy chủ tệp với các báo cáo thay đổi và được quản lý để giữ cho việc mã hóa các tệp ở mức tối thiểu và vì báo cáo cho thấy nơi các tệp đã được mã hóa, việc khôi phục diễn ra nhanh chóng. “

Người đánh giá xác thực

Kỹ thuật viên, Nội thất, 501-1000 nhân viên

“Dễ sử dụng và quản lý môi trường Microsoft AD của bạn, FileRights, AD Objects và Exchange. Hoàn hảo để theo dõi các thay đổi AD và GPDR của bạn. Chúng tôi đã sử dụng nó trong ba năm nay. Hỗ trợ hoàn hảo của Đức.”

 

 

 

Người đánh giá xác thực

Quản lý, Quản lý giáo dục, 501-1000 nhân viên

“Bộ phận CNTT của chúng tôi sử dụng SolarWinds Access Rights Manager để đánh giá quyền truy cập hàng quý. Đó là lý do chính dẫn đến quyết định mua hàng và bây giờ chúng tôi đang sử dụng nó để xem ai đã làm gì và hơn thế nữa. “

 

 

 

Người đánh giá xác thực

Nhân viên, Năng lượng và dầu hỏa, 501-1000 nhân viên

Tích hợp trình quản lý quyền truy cập

Giám sát và quản lý quyền truy cập của người dùng trên cơ sở hạ tầng CNTT của bạn.

Active Directory

File servers

SharePoint

Exchange

OneDrive