+1-866-530-8100 sales@solarwinds.com.vn

Application Performance Monitoring (AppOptics)

AppOptics APM tăng tốc xác định và nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về hiệu suất ứng dụng.

Khả năng hiển thị toàn bộ về hiệu suất ứng dụng của bạn với AppOptics

Môi trường kết hợp và đám mây gốc ngày nay yêu cầu giám sát hiệu suất ứng dụng (APM) hoàn chỉnh và khả năng hiển thị về tình trạng của các ứng dụng chính, cơ sở hạ tầng hỗ trợ của chúng và kiến thức về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng của các hệ thống chính trước khi chúng tác động đến người dùng của bạn.

Đưa bối cảnh kinh doanh vào giám sát hiệu suất AppOptics

Biết ứng dụng của bạn đang đáp ứng các mục tiêu cấp độ dịch vụ và thực hiện theo cách nó được thiết kế với cái nhìn toàn diện về tất cả các yếu tố được kết nối với nhau của các ứng dụng và dịch vụ truyền thống và hiện đại.

Khi hệ thống bị lỗi, hãy đảm bảo rằng bạn có thể khôi phục nhanh chóng

Giảm thời gian chết và tác động đến người dùng bằng cách xác định lỗi ứng dụng, phân bổ tài nguyên hoặc các vấn đề về hiệu suất trên ngăn xếp. Có thể xác định, khắc phục sự cố và giải quyết nhanh chóng bằng cách:

  • Giám sát các chỉ số và giao dịch APM chính
  • Truy tìm các ngoại lệ giao dịch
  • Nhanh chóng xác định dịch vụ là nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về hiệu suất ứng dụng của bạn

Quy mô hiệu quả về chi phí khi doanh nghiệp của bạn phát triển

Hãy tự tin rằng công cụ giám sát hiệu suất ứng dụng của bạn có thể mở rộng quy mô với bạn về mặt kỹ thuật và chi phí hiệu quả trong khi cung cấp khả năng hiển thị vào tất cả các lớp ứng dụng của bạn bất kể nó đang chạy ở đâu, tại chỗ hay trên đám mây, bao gồm máy chủ, vùng chứa và môi trường không máy chủ.

APM là gì?

APM, hoặc giám sát hiệu suất ứng dụng, bao gồm các khả năng do SaaS phân phối được thiết kế để cung cấp khả năng giám sát sâu về .NET trên các ứng dụng Microsoft IIS. APM có thể cung cấp thông tin chi tiết từ mã nguồn về hiệu suất ứng dụng, trực quan hóa các điểm nghẽn về hiệu suất và giúp chứng minh vị trí và thời điểm trải nghiệm của người dùng cuối không đáp ứng các mức dịch vụ được thiết kế cho.