+1-866-530-8100 sales@solarwinds.com.vn

Database Performance Analyzer

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu được xây dựng để giám sát, phân tích và điều chỉnh hiệu suất truy vấn SQL

Các tính năng chính:

  • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu đa nền tảng cho cả đám mây và tại chỗ
  • Phát hiện bất thường được hỗ trợ bởi máy học
  • Lời khuyên của chuyên gia với các cố vấn điều chỉnh chỉ mục và truy vấn
  • Giao diện người dùng trực quan
  • Dữ liệu chi tiết đến từng giây, cả thời gian thực và lịch sử
  • Tích hợp PerfStack và AppStack với Nền tảng SolarWinds Orion

Tính năng

MÁY HỌC

HỖ TRỢ CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN TẢNG CHÉO

CHUYÊN VIÊN CỐ VẤN HƯỚNG DẪN

HỖ TRỢ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁM MÂY

API QUẢN LÝ TỰ ĐỘNG

Cơ sở dữ liệu được hỗ trợ của trình phân tích hiệu suất cơ sở dữ liệu

Điều chỉnh và tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu đa nền tảng

Oracle

Azure SQL Database

Microsoft SQL Server

PostgreSQL

MySQL

Hiệu suất cơ sở dữ liệu không nhất thiết phải là một trò chơi phỏng đoán

Bạn có thấy mình đang tự hỏi …

Làm cách nào để tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu?

Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu có hai dạng. Một là nhanh chóng xác định các nút thắt cổ chai, xác định nguyên nhân gốc rễ của chúng và ưu tiên hành động. Thứ hai, bạn cần một giải pháp giúp bạn chủ động tối ưu hóa các ứng dụng hoạt động kém bằng cách làm nổi bật các vấn đề khó tìm trước khi chúng gây ra vấn đề lớn.

Tôi có thể xác định các vấn đề hiệu suất dựa trên việc sử dụng tài nguyên không?

Ảnh hưởng của tài nguyên đến hiệu suất cơ sở dữ liệu là những thước đo quan trọng cần theo dõi và hiểu rõ. DPA cung cấp các chỉ số tính toán chuyên sâu bao gồm CPU, bộ nhớ, đĩa, mạng, v.v. Các số liệu bổ sung dành riêng cho cơ sở dữ liệu được bao gồm, chẳng hạn như dữ liệu đọc / ghi InnoDB cho MySQL và DTU cho Cơ sở dữ liệu Azure SQL.

Tôi bắt đầu tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của mình từ đâu?

Sự kết hợp giữa tính năng phát hiện bất thường của DPA được hỗ trợ bởi máy học và phân tích trạng thái chờ nâng cao giúp loại bỏ phỏng đoán khỏi việc điều chỉnh hiệu suất. Nhanh chóng xác định các truy vấn có tác động mạnh nhất và khối lượng công việc không hiệu quả để cải thiện hiệu suất ứng dụng và cải thiện tối ưu hóa cơ sở dữ liệu tổng thể.

Làm cách nào tôi có thể nhận được thông tin chi tiết về các yếu tố khác nhau gây ra tắc nghẽn?

Với phân tích hiệu suất cơ sở dữ liệu đa chiều, bạn có một cái nhìn tập trung vào tất cả các biến ảnh hưởng đến hiệu suất. Từ SQL được viết kém đến các chỉ mục không hiệu quả, DPA xác định các thủ phạm ảnh hưởng đến hiệu suất.

Làm cách nào để tôi có thể tự động được cảnh báo về các vấn đề hiệu suất cơ sở dữ liệu quan trọng?

Cảnh báo giám sát tài nguyên và sự kiện tự động thông báo cho bạn ngay lập tức khi sự cố được kích hoạt. Các mẫu email có thể tùy chỉnh kéo và thả giúp thông báo dễ dàng.

Làm cách nào để nhận được lời khuyên điều chỉnh truy vấn mà tôi cần?

DPA xử lý tất cả dữ liệu từng giây mà nó tích lũy được 24/7 và cung cấp lời khuyên của chuyên gia thông qua các cố vấn điều chỉnh bảng. Từ truy vấn đến đề xuất chỉ mục, DPA cung cấp lời khuyên điều chỉnh cùng với tác động cải thiện hiệu suất dự kiến.

Làm cách nào để hiểu tác động của ảo hóa đối với cơ sở dữ liệu của tôi?

Với DPA, bạn có thể giám sát mức máy ảo cho thấy tình trạng chung của máy ảo, chẳng hạn như mức sử dụng CPU, trong khi phân tích mức máy chủ cho thấy các tác nhân ảnh hưởng đến hiệu suất khó tìm như co-stop.

“Thời gian hoạt động đã tăng lên cả con số 9 vì SolarWinds DPA.”

 

 

Steven Pangilinan

Quản trị hệ thống, AdCom System Group

“Rất tích cực, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tìm ra tất cả các truy vấn xấu nếu không có nó. Đã tiết kiệm được $ khi nâng cấp phần cứng / tài nguyên trên máy chủ SQL của chúng tôi.”

Dave Cheng

Quản lý Hệ thống Thông tin và Máy tính, Interdev Technologies Inc.

“Có, tôi sử dụng các đề xuất điều chỉnh hàng tuần. Tổ chức của tôi đã được hưởng lợi vì điều này giúp chúng tôi tối ưu hóa đúng cách truy vấn SQL của mình”

 

Kev Shawhan

Quản trị viên cơ sở dữ liệu cao cấp, Real Estate Digital