+1-866-530-8100 sales@solarwinds.com.vn

Log Analyzer

Dễ dàng điều tra dữ liệu máy để giúp xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề CNTT nhanh hơn

Các tính năng chính:

  • Thu thập và phân tích nhật ký và sự kiện
  • Tìm kiếm và bộ lọc mạnh mẽ
  • Luồng nhật ký thời gian thực
  • Gắn thẻ nhật ký sự kiện
  • Nhập tệp nhật ký phẳng
  • Tích hợp nền tảng Orion

Việc sử dụng nhật ký để khắc phục sự cố không quá khó
Bạn có thấy mình đang tự hỏi …

Điều gì đang xảy ra trên các thiết bị ngay bây giờ?

Thực hiện khắc phục sự cố gần thời gian thực với tính năng phát trực tuyến nhật ký gần thời gian thực từ bất kỳ thiết bị nào trong mạng của bạn.

Làm cách nào để biết khi nào có sự gia tăng đột biến trong hoạt động?

Nhanh chóng xác định các điểm hoạt động nóng trong môi trường của bạn.

Tại sao chúng ta lại nhận được màn hình xanh chết chóc?

Hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra trên các thiết bị Windows của bạn trước khi chúng không khả dụng.

Những tính năng chính

Tổng quan về tính năng

Xem cách SolarWinds có thể cung cấp thông tin chi tiết nhanh chóng về hành vi của hệ thống

  • Đơn giản đến không ngờ: Tính năng tổng hợp nhật ký, gắn thẻ, lọc và cảnh báo được thiết kế mạnh mẽ và trực quan để khắc phục sự cố hiệu quả.
  • Xem tất cả trong một công cụ: Tích hợp hoàn toàn với các sản phẩm Nền tảng Orion, cho phép quan sát thống nhất về giám sát cơ sở hạ tầng CNTT và nhật ký liên quan.
  • Được xây dựng bởi các chuyên gia CNTT, với các chuyên gia CNTT: Chúng tôi đã từng làm việc với tư cách là kỹ sư mạng và hệ thống, vì vậy chúng tôi hiểu các vấn đề của bạn và cách giải quyết chúng.
Thu thập và phân tích nhật ký và sự kiện

Có được cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của môi trường của bạn.

Cơ sở hạ tầng của bạn liên tục tạo dữ liệu nhật ký để cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất. Thu thập, hợp nhất và phân tích hàng nghìn sự kiện nhật ký hệ thống, bẫy, Windows và VMware để thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ với các công cụ giám sát nhật ký từ Log Analyzer.

Tìm kiếm và bộ lọc mạnh mẽ

Nhận dạng nhanh các vấn đề về hiệu suất và tính khả dụng.

Thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng đối sánh cơ bản. Thực hiện các tìm kiếm bằng nhiều tiêu chí tìm kiếm và áp dụng các bộ lọc cho các kết quả thu hẹp. Lưu, lập lịch và xuất kết quả tìm kiếm trong phần mềm theo dõi nhật ký.

Luồng nhật ký thời gian thực

Xem dữ liệu nhật ký trong thời gian thực với biểu đồ và đồ thị tương tác.

Các công cụ quản lý nhật ký và thu thập nhật ký truyền thống tạo báo cáo ở dạng văn bản thuần túy hoặc HTML. SolarWinds® Log Analyzer hiển thị nhật ký trong luồng nhật ký tương tác, thời gian thực.

Gắn thẻ nhật ký sự kiện

Tìm kiếm nhật ký được đơn giản hóa

Dễ dàng áp dụng các thẻ (mã màu) cho dữ liệu nhật ký của bạn để hỗ trợ lọc, tìm kiếm và xác định các vấn đề về hiệu suất.

Nhập tệp nhật ký phẳng

Thu thập, phân tích và cảnh báo về dữ liệu trong các tệp nhật ký phẳng của Windows

Log Analyzer có thể thu thập các tệp nhật ký phẳng của Windows và cung cấp thông tin chi tiết để giúp quản trị viên khắc phục sự cố và giải quyết các sự cố ứng dụng nhanh hơn.

Tích hợp nền tảng Orion

Giám sát cơ sở hạ tầng thống nhất và quản lý nhật ký sự kiện tập trung.

SolarWinds Log Analyzer tích hợp trực tiếp dữ liệu nhật ký và sự kiện của bạn vào bảng điều khiển Orion Platform để bạn có thể dễ dàng xem dữ liệu nhật ký cùng với hiệu suất mạng và hệ thống.

Tích hợp Orion Alert

Tận dụng các hành động cảnh báo thông minh của Orion

Hãy là người đầu tiên biết khi có vấn đề phát sinh. Log Analyzer tích hợp với công cụ cảnh báo thông minh của Orion để cung cấp các cảnh báo có thể tùy chỉnh cùng với các tùy chọn gửi bao gồm thông báo qua email, tích hợp ServiceNow và kích hoạt tập lệnh bên ngoài.

Chuyển tiếp và xuất nhật ký

Giữ cho trình tổng hợp nhật ký của bạn không trở thành ngõ cụt

Đặt dữ liệu nhật ký của bạn ở vị trí trung tâm là rất tốt để khắc phục sự cố và tương quan, nhưng nếu bạn cần dữ liệu hữu ích đó ở các vị trí hoặc công cụ khác thì sao? Log Analyzer cho phép bạn chuyển tiếp nhật ký sang các ứng dụng khác, chẳng hạn như hệ thống bán vé hoặc SIEM và xuất dữ liệu nhật ký sang tệp CSV để linh hoạt hơn nữa.

FAQ: Câu hỏi thường gặp

Log Analyzer được tính license như thế nào?

Cấp phép đơn giản

Không cần tính toán khối lượng phức tạp; giấy phép của phần mềm SolarWinds Log Analyzer dựa trên số lượng thiết bị tạo dữ liệu nhật ký, bất kể khối lượng.

Làm cách nào để định cấu hình thiết bị của tôi để gửi dữ liệu nhật ký đến Trình phân tích nhật ký?

Thiết lập đơn giản

Bẫy Syslog và SNMP

Các bước khác nhau giữa các nhà cung cấp; tuy nhiên, chỉ cần định cấu hình máy chủ SolarWinds Orion làm đích ghi nhật ký trên thiết bị của bạn.

Sự kiện Windows

Để thu thập các sự kiện Windows, chỉ cần triển khai tác nhân Orion đến máy chủ mà bạn định thu thập nhật ký. Để biết thêm thông tin về việc triển khai tác nhân Orion, hãy đọc các Bài viết cơ sở kiến thức sau.

Sự kiện VMware

Để thu thập các sự kiện VMware, người dùng Log Analyzer sẽ cần có giấy phép trả phí của SolarWinds Virtualization Manager (VMAN). Có hai quy trình để thu thập các sự kiện VMware.

Nếu thiết lập VMAN lần đầu tiên, chỉ cần thêm máy chủ VMware vCenter hoặc Standalone ESXI làm thiết bị ảo trong quá trình thiết lập. Các thực thể sẽ tự động đăng ký dưới dạng nguồn sự kiện VMWare.

Đối với người dùng VMAN hiện tại, chỉ cần nâng cấp lên VMAN 8.4 với Phần bổ trợ Sự kiện VMware được chọn.

Các nguồn nhật ký được hỗ trợ cho Log Analyzer là gì?

Hợp nhất nhật ký từ nhiều nguồn

SolarWinds Log Analyzer hiện hỗ trợ nhật ký hệ thống, bẫy SNMP, tệp nhật ký phẳng Windows, sự kiện Windows và sự kiện VMware.

Dữ liệu nhật ký của tôi được lưu trữ ở đâu? Nó được lưu trữ trong bao lâu?

Giữ dữ liệu của bạn bao lâu bạn muốn

Dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQL của SolarWinds Log Analyzer trong bảy ngày theo mặc định; tuy nhiên, điều này có thể dễ dàng cấu hình trong cài đặt sản phẩm.

Sự khác biệt giữa Orion Log Viewer và Log Analyzer là gì?

Hai lựa chọn tuyệt vời

Một số tính năng và khả năng của Trình phân tích nhật ký được cung cấp miễn phí khi được kết hợp với giấy phép của SolarWinds Network Performance Monitor hoặc Server & Application Monitor.

Các tính năng và khả năng Orion Log Viewer Log Analyzer
Syslog Collection
Trap Collection
Windows Event Collection
VMware Event Collection ✓* ✓*
Keyword Searching
Filtering
Orion Alert Integration
Cross-stack Correlation via Perfstack
Log Forwarding
Log Tagging
Log Visualization
Real-time Log Streaming
Exporting to CSV
Log Viewer Access from Node Details Page
Events Per Second (EPS) 1,000 1,000
Date Retention Lên đến một năm Lên đến một năm

✓ * Yêu cầu giấy phép Trình quản lý ảo hóa SolarWinds

Điều gì xảy ra nếu tôi đánh giá Log Analyzer và nó không phù hợp?

Khi kết thúc đánh giá, Log Analyzer sẽ hoàn nguyên về Orion® Log Viewer.

Khi bản sao đánh giá của bạn về Log Analyzer hết hạn, nó sẽ hoàn nguyên về Orion® Log Viewer để tiếp tục các khả năng theo dõi nhật ký cơ bản.

Các công cụ quản lý nhật ký là gì?

Các công cụ quản lý nhật ký thu thập nhật ký thiết bị, sự kiện và bẫy từ các thiết bị mạng hoặc máy chủ để theo dõi và phân tích.

Theo dõi dữ liệu nhật ký quan trọng trong thời gian thực để hỗ trợ khắc phục sự cố

Cơ sở hạ tầng của bạn liên tục tạo dữ liệu nhật ký để cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất và theo dõi nhật ký trong thời gian thực có thể giúp cung cấp cho bạn thông tin chi tiết tức thì mà bạn cần. Cho dù đó là nhật ký hệ thống, bẫy SNMP hay theo dõi nhật ký sự kiện của Windows, các tệp nhật ký này có thể cung cấp thông tin chi tiết quan trọng mà bạn cần để giúp khắc phục sự cố. Theo dõi, thu thập, hợp nhất và phân tích thông tin nhật ký bằng một công cụ có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân gốc rễ nhanh hơn. SolarWinds Log Analyzer được thiết kế để trở thành phần mềm phân tích và quản lý nhật ký mà bạn cần để giúp duy trì hoạt động của mạng và doanh nghiệp của bạn.

Lọc dữ liệu nhật ký của bạn để tìm các mục nhập nhanh hơn

Log Analyzer có thể giúp bạn dễ dàng lọc dữ liệu nhật ký được giám sát của mình. Sau khi thu thập nhật ký, bạn có thể tinh chỉnh chúng thông qua các bộ lọc trực quan, độc đáo. Sử dụng công cụ tìm kiếm mạnh mẽ được tích hợp trong Trình phân tích nhật ký, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy các mục nhật ký quan tâm và tiết kiệm thời gian quý báu.

Trực quan hóa dữ liệu qua biểu đồ tương tác

Log Analyzer được thiết kế để cung cấp cho bạn khả năng trực quan hóa nhanh chóng khối lượng nhật ký, kết quả tìm kiếm và tinh chỉnh khung thời gian thông qua biểu đồ tương tác. Vì phần mềm quản lý nhật ký của chúng tôi được tích hợp vào Sản phẩm của Nền tảng Orion, bạn có thể tích hợp liền mạch dữ liệu nhật ký mà bạn đã theo dõi và thu thập bằng Trình phân tích nhật ký vào bảng điều khiển Nền tảng Orion, vì vậy bạn có thể xem nó cùng với các chỉ số hiệu suất mạng và hệ thống. Việc thống nhất dữ liệu theo dõi nhật ký và hiệu suất cơ sở hạ tầng có thể giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về hiệu suất mạng của mình.