+1-866-530-8100 sales@solarwinds.com.vn

Công cụ quản lý dịch vụ CNTT 

Các giải pháp giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa và đơn giản hóa dịch vụ help desk và các tác vụ hỗ trợ từ xa trong lĩnh vực CNTT.

Sản phẩm được cấp phép dịch vụ CNTT của SolarWinds

Bản quyền phần mềm Service Desk

Bản quyền phần mềm Service Desk  

Service desk

Một giải pháp quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) hiện đại để loại bỏ các rào cản đối với các dịch vụ hỗ trợ nhân viên

Bắt đầu từ $19/tháng/user

Bản quyền Phần mềm Web Help Desk

Bản quyền Phần mềm Web Help Desk

Web Help Desk

Phần mềm quản lý tài sản và bán vé cho bộ phận trợ giúp giá cả phải chăng

Bắt đầu từ $355/tech

Bản quyền Phần mềm ipMonitor

Bản quyền Phần mềm ipMonitor

ipMonitor

Tăng / giảm và giám sát hiệu suất cần thiết cho mạng, máy chủ và ứng dụng

Bắt đầu từ $1,495

Bản quyền phần mềm SolarWinds Remote Monitoring & Management

Bản quyền phần mềm SolarWinds Remote Monitoring & Management

Quản lý máy tính

Phần mềm quản lý máy tính để bàn giúp bạn tiết kiệm thời gian, vì vậy bạn có thể tập trung vào các dự án chiến lược

Bản quyền phần mềm Dameware Remote Everywhere

Bản quyền phần mềm Dameware Remote Everywhere

Hỗ trợ từ xa

Cung cấp hỗ trợ từ xa theo yêu cầu từ mọi nơi với giải pháp dựa trên đám mây của chúng tôi.

Bắt đầu ở mức $540

Bản quyền Phần mềm Dameware Remote Support

Bản quyền Phần mềm Dameware Remote Support

Hỗ trợ điều khiển từ xa

Các công cụ quản lý hệ thống và điều khiển từ xa trong một gói dễ sử dụng

Bắt đầu với $388 mỗi cài đặt

Bản quyền phần mềm Dameware Mini Remote Control

Bản quyền phần mềm Dameware Mini Remote Control

Phần mềm điều khiển từ xa giá rẻ

Phần mềm điều khiển từ xa giá cả phải chăng cho tất cả các nhu cầu hỗ trợ khách hàng và trợ giúp của bạn

Bắt đầu ở mức $276/tech

Gói sản phẩm quản lý dịch vụ CNTT

Bản quyền phần mềm Help Desk Essentials Pack

Gói giải pháp help desk

Web Help Desk & Dameware Remote Support tích hợp để tiết kiệm thời gian cho bạn bằng cách tự động hóa và đơn giản hóa bàn trợ giúp và các tác vụ hỗ trợ từ xa CNTT