+1-866-530-8100 sales@solarwinds.com.vn

Công cụ quản lý ứng dụng Application Management

Các giải pháp giúp việc giám sát và quản lý ứng dụng trở nên đơn giản

Sản phẩm quản lý ứng dụng của SolarWinds

Application management

Bản quyền phần mềm AppOptics AppOptics APM dựa trên SaaS và công cụ cơ sở hạ tầng cho môi trường CNTT kết hợp và đám mây gốc Bắt đầu từ $5,99 với thời gian có hạn

Application management

Bản quyền Phần mềm Server & Application Monitor

Giám sát server và ứng dụng

Giám sát ứng dụng và máy chủ toàn diện trở nên đơn giản

Bắt đầu từ $1,567

Application management

Bản quyền Phần mềm Loggly

Loggly

Giải pháp quản lý nhật ký đa nguồn, toàn ngăn xếp, hiệu quả về chi phí, được lưu trữ và có thể mở rộng

Bắt đầu từ $48 trong thời gian có hạn

Application management

Bản quyền phần mềm Log Analyzer

Phân tích log

Dễ dàng điều tra dữ liệu máy để giúp xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề CNTT nhanh hơn

Bắt đầu từ $828

Bản quyền phần mềm Papertrail

Bản quyền phần mềm Papertrail

Quản lý nhật ký

Quản lý nhật ký được lưu trữ trên đám mây để khắc phục sự cố nhanh hơn đối với các vấn đề về cơ sở hạ tầng và ứng dụng

Bắt đầu ở mức $7/tháng

Bản quyền Phần mềm Pingdom

Bản quyền Phần mềm Pingdom

Đo tốc độ website

Làm cho trang web của bạn nhanh hơn và đáng tin cậy hơn với hiệu suất web dễ sử dụng và giám sát trải nghiệm kỹ thuật số

Bắt đầu ở mức $10/tháng

Bản quyền phần mềm Web Performance Monitor

Bản quyền phần mềm Web Performance Monitor

Giám sát hiệu năng website

Phần mềm giám sát trang web được xây dựng để tìm và khắc phục các vấn đề về hiệu suất ứng dụng và trang web bên trong và bên ngoài

Bắt đầu ở mức $1,102