+1-866-530-8100 sales@solarwinds.com.vn

Bàn trợ giúp CNTT & Phần mềm hỗ trợ từ xa

Đơn giản hóa việc đặt vé trợ giúp, quản lý tài sản CNTT và hỗ trợ người dùng cuối.

Bản quyền phần mềm Web Help Desk  

Bàn trợ giúp web

Phần mềm quản lý tài sản và giá vé phải chăng
Bắt đầu từ $ 700
Không có phí hàng tháng, hỗ trợ người dùng cuối không giới hạn

Bản quyền Phần mềm Dameware Remote Support

Hỗ trợ từ xa

Công cụ quản lý hệ thống và điều khiển từ xa trong một gói dễ sử dụng
Bắt đầu từ $ 380
Không có phí hàng tháng, kết nối với các thiết bị cuối không giới hạn

Bản quyền phần mềm Dameware Remote Everywhere

Damware Remote mọi nơi

Cung cấp các công cụ mà các chuyên gia CNTT cần trong một giải pháp hỗ trợ từ xa dựa trên đám mây

Bản quyền phần mềm Service Desk

Giải pháp Service Desk

Một giải pháp quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) hiện đại để loại bỏ các rào cản đối với các dịch vụ hỗ trợ nhân viên
Bắt đầu từ $ 695

Bản quyền phần mềm Service Desk

Giải pháp Service Desk

Một giải pháp quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) hiện đại để loại bỏ các rào cản đối với các dịch vụ hỗ trợ nhân viên
Bắt đầu từ $ 695

Gói sản phẩm trợ giúp CNTT

Bản quyền phần mềm Help Desk Essentials Pack 

Bộ phận Trợ giúp Bàn cần thiết
Tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tài nguyên bằng cách tự động hóa và đơn giản hóa bàn trợ giúp và các nhiệm vụ hỗ trợ CNTT
Bao gồm:
Hỗ trợ từ xa
Bàn trợ giúp web