+1-866-530-8100 sales@solarwinds.com.vn

Solarwinds network management công cụ giám sát và phần mềm quản lý mạng hàng đầu

Phần mềm quản lý hiệu suất mạng cung cấp cho bạn khả năng giám sát và quản lý mạng của bạn.

SolarWinds Quản lý mạng Sản phẩm được cấp phép

Solarwinds network management

Bản quyền phần mềm Network Performance Monitor Giám sát hiệu suất mạng Giảm sự cố mạng và cải thiện hiệu suất với phần mềm giám sát mạng tiên tiến

Bắt đầu từ $1,583

Solarwinds network management

Bản quyền Phần mềm Network Configuration Manager

Quản lý cấu hình mạng

Tự động hóa quản lý và tuân thủ cấu hình mạng, có thể giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa tài nguyên CNTT

Bắt đầu từ $1,630

Solarwinds network management

Bản quyền Phần mềm IpMonitor

Điều chỉnh lên / xuống và theo dõi hiệu suất cho mạng, máy chủ và ứng dung

Bắt đầu từ $1.495

Solarwinds network management

Bản quyền phần mềm Log Analyzer

Phân tích nhật ký

Dễ dàng điều tra dữ liệu máy để giúp xác định nguyên nhân gốc rễ của các sự cố CNTT nhanh hơn

Bắt đầu từ $828

Solarwinds network management

Bản quyền phần mềm IP Address Manager

Quản lý địa chỉ IP

Phần mềm quản lý địa chỉ IP được thiết kế để tiết kiệm thời gian và ngăn ngừa các lỗi tốn kém

Bắt đầu từ $1,126

Solarwinds network management

Bản quyền Phần mềm User Device Tracker

Theo dõi thiết bị người dùng

Phần mềm theo dõi thiết bị mạng có thể định vị người dùng và thiết bị trên mạng của bạn

Bắt đầu từ $1,048


Bản quyền phần mềm NetFlow Traffic Analyzer

Bản quyền phần mềm NetFlow Traffic Analyzer

Phân tích lưu lượng NetFlow

Phần mềm giám sát băng thông và phân tích NetFlow

Bắt đầu từ $1,036

Bản quyền phần mềm VoIP and Network Quality Manager

Bản quyền phần mềm VoIP and Network Quality Manager

VoIP và quản lý chất lượng mạng

Phần mềm giám sát VoIP được thiết kế cho các số liệu QoS cuộc gọi quan trọng sâu sắc và hiểu biết về hiệu suất của mạng WAN

Bắt đầu từ $917

Bản quyền Phần mềm Engineer’s Toolset

Bản quyền Phần mềm Engineer’s Toolset  

Bộ công cụ

Phần mềm mạng bao gồm hơn 60 công cụ phải có

Bắt đầu từ $1,495

Bản quyền phần mềm Network Topology Mapper

Bản quyền phần mềm Network Topology Mapper

Bản đồ cấu trúc mạng

Phần mềm lập bản đồ mạng được xây dựng để tự động vẽ sơ đồ mạng của bạn trong vài phút

Bắt đầu từ $1,495

Bản quyền phần mềm Kiwi CatTools

Bản quyền phần mềm Kiwi CatTools  

Kiwi CatTools

Phần mềm quản lý cấu hình và tự động hóa mạng mạnh mẽ

Bắt đầu từ $811 mỗi cài đặt

Bản quyền Phần mềm Kiwi Syslog Server

Bản quyền Phần mềm Kiwi Syslog Server  

Máy chủ nhật ký Kiwi

Tập trung và đơn giản hóa việc quản lý thông điệp tường trình trên các thiết bị và máy chủ mạng

Bắt đầu từ $304 mỗi cài đặt

Bản quyền phần mềm Network Automation Manager

Bản quyền phần mềm Network Automation Manager

Network Automation Manager

Phần mềm tự động hóa mạng tích hợp cho các môi trường lớn hoặc phức tạp

Bao gồm các tính năng của  Network Performance Monitor, NetFlow Traffic Analyzer, Network Configuration Manager, IP Address Manager, User Device Tracker, và VoIP & Network Quality Manager

Gói sản phẩm quản lý mạng

Bản quyền phần mềm Network Bandwidth Analyzer Pack

Gói phân tích băng thông mạng
Phân tích băng thông mạng toàn diện và giám sát hiệu suất
Bao gồm:

  • Giám sát hiệu suất mạng
  • Phân tích lưu lượng NetFlow

Bản quyền phần mềm Log and Network Performance Pack

Nhật ký và gói hiệu suất mạng
Hiệu suất mạng và giám sát nhật ký trong một bảng điều khiển thống nhất
Bao gồm:

  • Giám sát hiệu suất mạng
  • Phân tích nhật ký

Bản quyền phần mềm IP Control Bundle

Gói điều khiển IP
Nói lời tạm biệt với bảng tính và xin chào để cải thiện độ tin cậy và kiểm soát mạng
Bao gồm:

  • Quản lý địa chỉ IP
  • Theo dõi thiết bị người dùng