+1-866-530-8100 sales@solarwinds.com.vn

Web Help Desk

Phần mềm quản lý tài sản và bán vé cho bộ phận trợ giúp giá cả phải chăng

Các tính năng chính:

  • Tự động hóa bán vé
  • Cơ sở kiến thức tập trung
  • Theo dõi và quản lý tài sản CNTT
  • Đơn giản hóa dự án và quản lý nhiệm vụ với tính năng bán vé quan hệ
  • Tích hợp với Active Directory và LDAP
  • Báo cáo để đo lường SLA

Tính năng

QUẢN LÝ TICKET TỰ ĐỘNG

THEO DÕI SỰ CỐ

BÁO CÁO SLA

QUẢN LÝ TÀI SẢN

TÍCH HỢP HỖ TRỢ TỪ XA

Quản lý ticket Help Desk không khó

Bạn có thấy mình đang tự hỏi …

Làm cách nào để tôi có thể hỗ trợ khách hàng tốt hơn?

Web Help Desk® tập trung và tự động hóa các tác vụ quản lý bán vé để bạn có thể hỗ trợ khách hàng của mình tốt hơn. Theo dõi các nhiệm vụ, bao gồm việc phân công vé, định tuyến và báo cáo. Liên kết phiếu sự cố với một vấn đề để tổ chức tốt hơn, liên kết phiếu sự cố với nội dung CNTT và theo dõi lịch sử yêu cầu dịch vụ nội dung. Bạn cũng có thể tích hợp phần mềm Hỗ trợ Từ xa Dameware® của chúng tôi để dễ dàng hỗ trợ người dùng cuối và khắc phục sự cố chỉ bằng một cú nhấp chuột để sắp xếp hợp lý vé từ yêu cầu dịch vụ đến giải quyết.

Làm cách nào để tự động hóa hoàn toàn giải pháp Bộ phận trợ giúp CNTT của mình?

Bộ phận Trợ giúp Web tự động hóa bàn trợ giúp CNTT và các hoạt động quản lý tài sản bằng cách tự động chuyển các yêu cầu và cảnh báo dịch vụ thành phiếu. Tận dụng tích hợp gốc với phần mềm quản lý mạng và giám sát máy chủ SolarWinds® để chuyển đổi các vấn đề về hiệu suất nút trực tiếp thành vé dịch vụ hoặc triển khai các giao thức IMAP, POP và Exchange để chuyển hàng núi email yêu cầu của bạn thành vé hỗ trợ, đơn giản hóa toàn bộ quy trình bán vé.

Làm cách nào tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để đảm bảo các yêu cầu được đáp ứng và ít thời gian hơn để quản lý chúng?

Phần mềm hỗ trợ khách hàng như Web Help Desk cho phép bạn đơn giản hóa và tự động hóa việc quản lý yêu cầu dịch vụ. Bạn có thể tự động hóa quy trình chuyển nhượng, định tuyến và báo cáo vé để giúp đảm bảo kỹ thuật viên phù hợp nhận được vé vào đúng thời điểm. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực thủ công cho nhóm trợ giúp và có thể giúp cải thiện năng suất tổng thể của bàn trợ giúp.

Làm cách nào để đơn giản hóa việc quản lý thay đổi?

“Thay đổi” là sự kiện được ban quản lý phê duyệt và được thực hiện với rủi ro tối thiểu hoặc được chấp nhận đối với cơ sở hạ tầng CNTT hiện có. Bạn có thể tối ưu hóa quản lý thay đổi CNTT bằng cách cung cấp cho nhóm của mình công cụ có thể tùy chỉnh để quản lý thay đổi, theo dõi vị trí đặt vé, tự động hóa quy trình phê duyệt, chỉ định một ban Tư vấn thay đổi và định cấu hình quy trình phê duyệt. Web Help Desk là một bàn trợ giúp CNTT toàn diện và phần mềm quản lý thay đổi được xây dựng để cung cấp một quy trình đơn giản và tự động để quản lý và kiểm soát các yêu cầu thay đổi.

Làm cách nào để đảm bảo giao hàng đúng mục tiêu dịch vụ?

Các thỏa thuận mức dịch vụ có thể thay đổi theo nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan của bạn. Để tránh bất kỳ vé nào bị thất lạc hoặc bị trì hoãn, các khoảng thời gian nhắc nhở khác nhau có thể được định cấu hình dựa trên mức độ ưu tiên SLA của vé dịch vụ. Bạn có thể tùy chỉnh thêm với mã màu, cảnh báo văn bản và phân loại vé hiệu quả, để giúp đảm bảo khi tiếp cận thời gian vi phạm SLA, vé nhận được sự chú ý mà nó yêu cầu. Tạo báo cáo tự động cho hầu như bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến vé dịch vụ cho phép thông báo ngày cụ thể qua email, xếp hàng trực quan và định tuyến kỹ thuật viên. Theo dõi phiếu SLA theo trạng thái hoặc hiệu suất của kỹ thuật viên và cập nhật cho nhóm của bạn về trạng thái hiện tại

Làm cách nào để theo dõi khoảng không quảng cáo CNTT và đơn đặt hàng?

Khám phá và quản lý tài sản CNTT là một công việc khó khăn đối với các nhóm CNTT. Với Bộ phận trợ giúp web, bạn có thể tự động hóa quy trình phát hiện, theo dõi và báo cáo nội dung về phần cứng và phần mềm của mình. Chỉ định nội dung cho một người dùng cụ thể và có được cái nhìn chi tiết về phần cứng và phần mềm của máy tính bao gồm thông tin như tên máy chủ, nhà sản xuất, kiểu máy, số sê-ri, ổ cứng, bộ nhớ, phần mềm đã cài đặt, lịch sử, đơn đặt hàng, bảo hành và ngày kết thúc thuê được liên kết đến vấn đề vé. Bạn có thể lập trình cảnh báo hàng tồn kho tự động qua email khi sắp hết hạn để tối ưu hóa việc lập kế hoạch hàng tồn kho CNTT và dự báo mua sắm.

Làm cách nào để tăng tốc độ dịch vụ khách hàng?

Phần mềm dịch vụ khách hàng cung cấp hệ thống bán vé trung tâm làm giao diện cho người dùng cuối đăng nhập vé và kỹ thuật viên CNTT nhận và quản lý vé. Bạn có thể tăng tốc hoặc giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ khách hàng trong nước bằng cách tự động hiển thị các bài viết cơ sở kiến thức tự phục vụ liên quan đến loại yêu cầu dịch vụ và thúc đẩy tự giải quyết. Khi sự cố được báo cáo, bạn có thể nhúng video và đính kèm tệp hoặc liên kết các bài báo cơ sở kiến thức trực tiếp vào phiếu. Cơ sở kiến thức có thể được mở rộng bất cứ lúc nào khi các yêu cầu dịch vụ lặp lại được các nhân viên CNTT của bạn nhận thấy. Chi phí cho mỗi sự cố cho một giải pháp tự phục vụ thấp hơn một nửa chi phí cho một lần giải quyết sự cố trực tiếp hoặc thậm chí qua điện thoại.

“Các khả năng của Web Help Desk về tự động hóa và định tuyến vé, quy trình phê duyệt, vé nội bộ và bán vé cho phụ huynh / trẻ em, đều đã góp phần mang lại hiệu quả cao hơn.”

 

Ryan Calhoun

Kỹ thuật viên bộ phận trợ giúp, Cơ quan Đường cao tốc Trung tâm Florida

“Hệ thống trước đây của chúng tôi rất hạn chế … nó không phải lúc nào cũng hoạt động. Web Help Desk là một cải tiến trong mọi tính năng so với hệ thống trước đây của chúng tôi, bao gồm cảnh báo / thông báo, thực thi SLA, email chi tiết cho kỹ thuật và chúng tôi yêu thích các thông báo bật lên dựa trên Loại Báo cáo do khách hàng chọn. “

Người quản lý bộ phận trợ giúp

Cơ sở giáo dục

“Có khả năng trả lời ứng dụng khách qua email và với tất cả thông tin liên hệ và phần cứng được gán cho người dùng \ client ở một nơi giúp việc cung cấp hỗ trợ nhanh hơn và dễ dàng hơn, đồng nghĩa với việc giải quyết vấn đề nhanh hơn.”

 

Glenn Alderson

Nhà phân tích bảo mật, Bệnh viện quận McDonough